YritysKannus Oy

Kannuksen kaupungin elinkeinopalveluiden toteuttamisesta vastaa kaupungin 100 % omistama YritysKannus Oy. Yhtiö mm.

  • Auttaa ja opastaa aloittavia yrityksiä
  • koordinoi ja vastaa yritysten neuvontapalveluista
  • informoi yrityksiä ajankohtaisista kehittämishankkeista
  • edistää kaupungin elinkeinoelämää, etsii uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri kehittämishankkeita hyödyntäen
  • koordinoi ja valmistelee EU–osarahoitteisten projektien kuntarahapäätökset 
  • vastaa kaupungin imago- ja elinkeinomarkkinoinnista
  • ideoi ja valmistelee kaupungin omia kehittämishankkeita laajasti yhteistyössä eri kehittäjäorganisaatioiden sekä yritysten kanssa
  • yhtiö voi myös toteuttaa omia hankkeita.