Kannuksen kaupungin avustukset

Yrittäjällä on mahdollisuus hakea lainoja ja/tai avustuksia tuotekehitysprojekteihin, kehittämishankkeisiin ja rakennusinvestointeihin kaupungin kehittämisrahastosta. Kaupunginhallitus päättää vuosittain rahaston varojen käytöstä enintään 30.000 euroon saakka. Pääsääntöisesti kaupunki ei myönnä yritystakauksia. Avustuksilla on jatkuva haku.

Edellytykset rahastoavustukselle:

  • Yrityksen kotipaikka on Kannus.
  • Avustus maksetaan vuoden kuluessa sen myöntämisestä.
  • Avustushakemukseen tarvitaan liitteeksi toiminta- ja taloussuunnitelma sekä riittävät tiedot yrityksen toiminnasta ja taloudesta.
  • Yritykselle myönnettävän lainan ehdoista päätetään erikseen.
  • Yhdelle yritykselle myönnetään avustusta/lainaa vain kerran, toisesta ja useammasta avustuksesta/lainasta samalle yritykselle päättää kaupunginvaltuusto.
  • Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan.

Pienimuotoiset avustukset yritysten kehittämishankkeisiin

Yritykset voivat hakea pienimuotoista avustusta yritysten kehittämishankkeisiin, lähinnä asiantuntijapalvelusten käyttöön, mitä tuetaan 50 % kustannuksista, enintään 500 euroa/tila tai 1000 euroa/yritys/vuosi.