REACT EU lisärahoitus pk-yrityksille - infotilaisuus

Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä

 

Suomi saa lisämäärärahoja pk-yritysten kilpailukyvyn tukemiseen Euroopan komission toukokuussa 2020 antamien maakohtaisten suositusten mukaisesti. Ensisijaisena painopisteenä on pk-yritysten tukeminen ja uusiutuminen covid-19 kriisistä selviytymiseksi. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Tärkeitä teemoja ovat digitaalisuuden ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen, sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi. Hankkeet rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ohjelma:
- Tilaisuuden avaus, toimitusjohtaja Timo Lahtinen, KOSEK
- REACT-Rahoitus, rahoituspäällikkö Jukka Keinänen Keski-Suomen ELY
- Kysymyksiä ja keskustelua
- Loppusanat, toimitusjohtaja, Mervi Järkkälä, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta: https://response.questback.com/sekeskosek/reacteu

Saat Teams-linkin tapahtumaan sähköpostitse tiistaina 6.4.

Lisätietoa: https://www.ely-keskus.fi/uutiset-2021/-/asset_publisher/wunrvszgFqL0/content/lis-c3-a4rahoitusta-haettavissa-yritystukiin-osana-react-eu-toimenpiteit-c3-a4

Tervetuloa mukaan!

Päivä  6.4.2021

Kello   15.00-16.30

Avaa linkki  

Ilmoittaudu mukaan