Tonttitarjonta


Kaupungilla on tonttivarantoa asuin-, teollisuus- ja liikerakentamiseen. Raonhaan liike- ja teollisuusalue on valmistunut rakentamiseen kesällä 2010. Valtatien varteen Kitinkankaalle on kaavoitettu aluetta kauppakeskusta varten.

Kaupunki voi perustaa tai olla osakkaana Kiinteistö Oy:ssä, joka rakentaa ja vuokraa toimitiloja yrityksille.
Esimerkkilaskelma rakennettavan toimitilan vuokrasta:

  • Kiinteistön pinta-ala 350 m2, kustannusarvio 300.000 euroa
  • Osakepääoma 90.000 euroa, josta yrittäjä 46.000 €, kaupunki 44.000 €
  • Osakepääoman maksamiseen esim. Finnveran osakaslaina.
  • Ely-keskuksen investointiavustus 20 % eli 60.000 €
  • Pankkilaina 150.000 €, lainanhoitokulut 15 vuoden lainalle 2,90 euroa/m2/kk.


YHTEYSTIEDOT

Liike- ja teollisuustontit
Mittausteknikko
Matti Salmela 044 4745 247
matti.salmela@kannus.fi

Toimitilat, toimitilojen rakentaminen, toimitilahankkeet
Tekninen johtaja 
Johanna Vakkuri
044 4745250
johanna.vakkuri@kannus.fi 

Liike-ja teollisuustontit, toimitilahankkeet
Toimitusjohtaja
Jukka Oravainen
040 778 4262
jukka.oravainen@kannus.fi 

Yrityskehittäjä
Noora Pajala
044 4745238
noora.pajala@kannus.fi