Elinvoimalupauksella veto- ja pitovoimaa Kannukseen

Kannuksen kaupunki ja Kannuksen Yrittäjät ry allekirjoittivat 12.12.2022 elinvoimalupauksen kuluvalle valtuustokaudelle. Elinvoimalupauksella kunta sitoutuu yhdessä paikallisen Yrittäjäyhdistyksen kanssa edistämään yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistamaan elinvoimaisuutta. Yhdessä huolehditaan, että kunnan veto- ja pitovoima vahvistuvat.

Kannuksen kaupunginvaltuusto on 12.9.2022 hyväksynyt strategian, jonka mukaisesti paikallista yrittäjyyttä on tuettava. Uuden kuntastrategian 2022-2026 yksi arvoista on yrittäjähenkisyys.

Kaupunki ja Yrittäjäyhdistys ovat sopineet, että panostavat alla mainittujen painopistealueiden edistämiseen. Yhteisillä tavoitteilla ja aktiivisella seurannalla halutaan konkreettisesti parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, mikä vahvistaa kunnan elinvoimaisuutta.

Painopistealueiden toteutumista seurataan jokavuotisten tapaamisten yhteydessä kunnan edustajien ja Yrittäjä-yhdistyksen välillä.

Yhteiset painopistealueet

 1. Toimiva vuoropuhelu
  Kunta sitoutuu käymään aktiivista vuoropuhelua yrityskentän kanssa. Yhdessä Yrittäjien edustajien kanssa sovitaan vuoropuhelun keinoista.
 2. Sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessit
  Lupa- ja kaavoitusprosessien tulee olla sujuvia. Kaavahankkeissa yritysten näkemykset ja ajatukset huomioidaan valmistelun toimesta varhaisessa vaiheessa.
 3. Yrittäjämyönteiset hankinnat
  Kunta kartoittaa markkinat ennen jokaista hankintaa sekä sitoutuu vuoropuhelun järjestämiseen. Kunta pyrkii jakamaan mahdollisuuksien mukaan hankintoja sellaisiin kokonaisuuksiin, jotka mahdollistavat mikro- ja pk-yritysten osallistumisen kilpailutuksiin.
 4. Yritysvaikutusten arviointi
  Päätöksenteossa huomioidaan jatkuvasti vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin. Tukena yritysvaikutusten arvioinnissa käytetään Suomen Yrittäjien laatimaa käsikirjaa.
 5. Yrittäjyyteen kannustaminen ja Kuntabarometrin hyödyntäminen
  Kunta sitoutuu yhdessä Yrittäjäyhdistyksen kanssa edistämään yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Seuraamme Kuntabarometrin tuloksia ja laadimme toimenpiteitä tulosten pohjalta.

Elinvoimalupauksen allekirjoittivat kaupungin puolesta kaupunginjohtaja Jussi Niinistö, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anja Törmä sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Hanni. Kannuksen Yrittäjät ry:n puolesta allekirjoittajat ovat yhdistyksen puheenjohtaja Marika Pihlajakangas ja varapuheenjohtaja Jorma Ronkainen. (kuva Joni Mäki-Petäjä / Lestijoki-lehti)