Kannukseen Biotuotetehdas

Kannuksen tiivis maatilarakenne ja yli 100,000 tonnin vuosittainen lietemäärä mahdollistavat korkean jalostusarvon biotuotetehtaan rakentamisen.

Kannukseen rakennettava uusi biotuotetehdas olisi Suomen suurin biohiilen tuotantolaitos ja merkittävä mm. biometaanin, biopohjaisen hiilidioksidin, ammoniakkiveden ja lannoiteravinteiden tuotantoyksikkö. Biotuotetehdas tuottaisi laskelmien mukaan yli 2500 tonnia nesteytettyä hiilidioksidia, yli 1500 tonnia nesteytettyä biometaania, lähes 3000 tonnia biohiiltä, yli 1500 tonnia ammoniakkivettä, noin 10,000 tonnia lannoitekonsentraattia, sekä sivutuotteina noin 17 GWh kaukolämpöä ja huomattavan määrän tislattua vettä.  Tehdasinvestoinnin kokonaisbudjetti olisi noin 20 M€.

”Tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun biokaasutuotannon konsepti on viety näin pitkälle tässä kokoluokassa”, sanoo laskentaa johtanut konsultti ja Macon Oy:n toimitusjohtaja Mikko Ahokas. ”On hienoa nähdä, että YritysKannus ja Keski-Pohjanmaan Liitto ovat ensimmäisenä esittelemässä tätä korkean jalostusarvon biotuotetehdasta.”

Keski-Pohjanmaan Liiton AKKE-rahoituksella käynnistetty biokaasupotentiaalin selvitys on edennyt joutuisasti Kannuksessa. Kevät-talvella Kannuksessa pääasiassa maatiloilta kerätyt tiedot vietiin Macon Oy:n asiantuntijoiden laskentaan. Laskentaprosessin edetessä kävi selväksi, että biokaasun jalostusta on Kannuksen tiiviissä toimintaympäristössä mahdollista viedä aiottua pidemmälle.

”Nesteen kuljetus ja pitkät välimatkat tekevät laitosten kannattavuuden usein haastavaksi. Meillä Kannuksessa saadaan kerättyä lähes kaikkien maatilojen syötteet noin 20 kilometrin säteeltä”, sanoo YritysKannuksen toimitusjohtaja Jukka Oravainen tyytyväisenä. ”Seuraavaksi jatkamme jatkokehityksen osalta eteenpäin. Tulevalle biotuotetehtaalle lähdetään kehittämään toimintamalli, joka hyödyttää koko aluetta ja Keski-Pohjanmaan maakuntaa vihreän siirtymän investointien ja ekosysteemien rakentamisen muodossa. Äärimmäisen tärkeää on, että toimintamalli hyödyttää myös tuotantolaitoksen raaka-aineen valmistajia – eli maatiloja.”


(kuva: Biogest)

Biokaasuhankkeen päätavoite on kerätä faktoihin perustuvat tulokset eri vaihtoehdoista biokaasutuotannon ja sen ympärille kerättävien ekosysteemien toteuttamiseksi Kannuksessa. Tulosten pohjalta lähdetään toteuttamaan aluetta parhaiten tukevaa toimintamallia.

Lisätiedot:   
Jukka Oravainen / YritysKannus Oy / 040 778 4262
Mikko Ahokas / Macon Oy / 040 502 5249

YritysKannus Oy on Kannuksen kaupungin 100% omistama kehitysyhtiö. YritysKannuksen päätehtävät ovat alueen yritysten tukeminen ja auttaminen sekä kaupungin elinkeinoelämän kehittäminen. YritysKannus palvelee sekä tulevia että nykyisiä yrittäjiä, kaikki palvelut ovat maksuttomia.

Macon Oy on oululainen ympäristöalan liikkeenjohtoa konsultoiva asiantuntijayritys. Macon tarjoaa korkealaatuista asiantuntijatyötä eri tyyppisiin bioprosseihin liittyviin liiketoimintoihin. Liikkeenjohdon konsultointiin sisältyvät mm. raaka-ainekartoitukset, liiketoimintastrategiat, investorimateriaalit, lupa-asiat sekä lainsäädäntöön liittyvät toimeksiannot.