Kannuksesta löytyy yli 100,000 tonnia naudan/sian lietelantaa ja yli 50,000 säilörehua/nurmea biokaasutuotantoa varten!

Keski-Pohjanmaan Liiton AKKE-rahoituksella käynnistetty biokaasupotentiaalin selvitys etenee Kannuksessa. Maalis-huhtikuun aikana on kerätty tiedot kaikilta Kannuksen maatiloilta ja teollisuudesta eri syötteistä (lannat, biojätteet, lietteet, kasvit, jne). Samalla on kerätty tieto mahdollisista biokaasun, sivuvirtojen tai jatkojalosteiden käyttökohteista alueella määrineen. Pelkästään naudan/sian lietelantaa syntyy Kannuksessa vuosittain yli 100,000 tonnia ja säilörehua/nurmea yli 50,000 tonnia biokaasulaitoksen raaka-aineeksi. Biokaasulla mahdollisesti korvattavaa lämmitysöljyä kuluu lähes 200,000 litraa vuodessa alueella.

Kevään aikana tehdään laskelmat biokaasun mahdollisista tuotantomääristä sekä prosessissa syntyvien sivutuotteiden määristä. Laskennan toteuttajaksi on valittu oululainen ympäristöalan asiantuntijayritys Macon Oy. Maconin asiantuntijat ovat toteuttaneet Suomessa lähes 100 biokaasuliiketoimintaan liittyvää toimeksiantoa, esimerkkeinä St1 Hämeenlinnan biokaasulaitos, Oulun Jätehuollon (Gasum Oy) biokaasulaitos, Toholammin maatilakokoluokan biokaasulaitos (Demeca), Pohjolan Perunan biokaasulaitos sekä Tornion biokaasulaitos. Lisäksi Macon Oy on toiminut asiantuntijana useissa eri biokaasuhankkeissa, kuten Nestle (Puljonki), Rotteros (Sweden), Kompogas (France), Gasum (Riihimäki), HSY (Helsinki) ja Biovakka (Turku).

”Olemme tyytyväisiä saadessamme alan huippuosaajan selvityksemme tueksi! Maconin avulla laskelmat, toteutusvaihtoehdot ja tulevat teolliset jatkoaskeleet saadaan suunniteltua uskottavasti ja ammattimaisesti paitsi meidän myös mahdollisten ulkoisten rahoittajien silmissä”, sanoo YritysKannuksen toimitusjohtaja Jukka Oravainen tyytyväisenä. ”Tavoitteena on edelleen saada sekä laskelmat että toteutusvaihtoehdot selväksi vielä ennen kesälomia.”

Biokaasuhankkeen päätavoite on kerätä faktoihin perustuvat tulokset eri vaihtoehdoista biokaasutuotannon ja sen ympärille kerättävien ekosysteemien toteuttamiseksi Kannuksessa. Tulosten pohjalta lähdetään toteuttamaan alueen tarpeita parhaiten tukevaa toimintamallia.

(Kuva: Jepuan Biokaasu Oy)

 YritysKannus Oy on Kannuksen kaupungin 100% omistama kehitysyhtiö. YritysKannuksen päätehtävät ovat alueen yritysten tukeminen ja auttaminen sekä kaupungin elinkeinoelämän kehittäminen. YritysKannus palvelee sekä tulevia että nykyisiä yrittäjiä, kaikki palvelut ovat maksuttomia.

Macon Oy on oululainen ympäristöalan liikkeenjohtoa konsultoiva asiantuntijayritys. Macon tarjoaa korkealaatuista asiantuntijatyötä eri tyyppisiin bioprosseihin liittyviin liiketoimintoihin. Liikkeenjohdon konsultointiin sisältyvät mm. raaka-ainekartoitukset, liiketoimintastrategiat, investorimateriaalit, lupa-asiat sekä lainsäädäntöön liittyvät toimeksiannot.