Kitinkankaan alueen kehittämiskysely avoinna!

Vastaa nyt osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/C549256EE8833DE9

Jukka Oravainen ja Jenna Tossavainen SYKE-messuilla

Kannuksen Kitinkankaan alueen aktiivinen kehittäminen jatkuu kyselytutkimuksen ja opinnäytetyön avulla.

Kannuksen Kitinkankaan alue on herättänyt paljon kiitosta eri vertailuissa, viimeksi Rambollin tutkimuksessa syksyllä 2021, kun Kannus nimettiin elävimmäksi maaseutumaiseksi kunnaksi Suomessa. Nyt Kitinkankaan kehittämisestä teetetään toukokuun 2022 aikana kyselytutkimus, johon voivat vastata vapaasti kaikki Lestijokilaakson ja muiden lähikuntien asukkaat. Kyselytutkimuksen pohjalta alueen palveluita on tarkoitus entisestään kehittää ja ennen kaikkea tuoda tarjontaa paremmin esille sekä viestinnän että markkinoinnin keinoin. Aihekokonaisuudesta teetetään myös opinnäytetyö, jonka laatii Centrian liiketoimintaosaamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija Jenna Tossavainen.

Jenna Tossavainen työskentelee markkinoinnin asiantuntijatehtävissä Ylivieskassa Maler Oy:n palveluksessa. ”Palveluita Kitinkankaan alueella on todella vaikuttava määrä, paljon laajemmin kuin ulkopaikkakuntalaisena voisi ajatella. SYKE-messuilla oli viime lauantaina paljon porukkaa liikkeellä ja kiva pöhinä päällä, mukava päästä tekemään kehittämissuunnitelmia alueelle”, Jenna toteaa.

Jukka Oravainen YritysKannuksesta on iloinen, että opinnäytetyötä on saatu tekemään markkinoinnin ammattilainen: ”Kitinkankaan alueella on valtava määrä lähiliikunnan palveluita, mutta tietoa niistä joutuu tällä hetkellä etsimään useasta eri lähteestä. Kaikesta ei välttämättä löydy tietoa lainkaan – muuten kuin puskaradion kautta. Mahtavaa, että saimme markkinoinnin ammattilaisen Jennan tekemään työtä kanssamme alueen kehittämiseksi!”

Kitinkankaan alueen kyselytutkimukseen kerättiin vastauksia lauantaina 7.5. SYKE-messuilla, kyselyyn voi vastata aina toukokuun loppuun saakka. Sähköisen kyselyn linkki löytyy esim. www.yrityskannus.fi sivustolta ja vastata voi myös paperiversiona Kannuksessa KitinVaparilla, kirjastossa ja kaupungintalolla. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kaksi 50 euron lahjakorttia kannuslaiseen yritykseen.

 

Vastaa nyt osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/C549256EE8833DE9