TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021 niillä alueilla, jotka ovat mukana työllisyyden kuntakokeiluissa. Kannus on osa Kokkolan seudun kuntakokeilua. Kuntakokeilut päättyvät 30.6.2023.Työllisyyden kuntakokeilussa osa tiettyjä asiakasryhmiä koskevista TE-toimiston tehtävistä siirretään lainsäädännöllä työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvan kunnan tehtäviksi. Kannuksessa näitä tehtäviä ovat siirtynyt työllisyyskoordinaattorille. Työpanosta kuntakokeiluun tulee Kannuksessa myös kuntakokeiluun siirtyneiltä työvoimataustaisilta työntekijöiltä, Soiten työntekijöiltä sekä Nopasta mm. yksilövalmentajalta (alle 29vuotiaat).  

 

Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiksi kuuluvat:

 • työttömät, lomautetut, työllistettynä tai työllistymistä edistävässä palvelussa olevat, jotka kuuluvat johonkin seuraavista ryhmistä:
 • eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaanvaan saavat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta tai
 • ovat alle 30 –vuotiaitatai​
 • ovat maahanmuuttajia tai vieraskielisiä.

 

Kuntakokeilujen tavoitteena on työnhakijan näkökulmasta nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä työnantajien näkökulmasta tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Kokeiluissa asiakaslähtöisyyttä tehostetaan integroimalla työllisyys-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut entistä tiiviimmin yhteen. Laajemmassa mittakaavassa tavoitellaan tietysti myös työllisyysasteen kasvua.

 

Työnantajan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana Te-palveluiden näkökulmasta

Kuntakokeilujen aikana työnantaja-asiakkaille tarjotaan edelleen työnantaja- ja yrityspalveluita TE-toimistosta eikä lainsäädäntö tältä osin muutu.

 • Työnantaja voi ilmoittaa avoimesta työpaikasta, sijoitusmahdollisuudesta tai työkokeilumahdollisuudesta edelleen TE-toimistoon. Mikäli työnantajan alueella on kuntakokeilu, työnantaja voi ilmoittaa avoimen paikan halutessaan myös kuntakokeilulle. Poikkeuksena ovat vuorotteluvapaatehtävät, joita hallinnoi vain TE-toimisto.
 • Työnantaja voi saada apua henkilöstön kehittämiseen, muutostilanteisiin ja työlupa-asioihin. Yritysneuvojien yhteystiedot löytyvät TE-toimistojen verkkosivuilta. 
 • Työnantajan Oma asiointi -palvelun kautta jätetyt yhteydenottopyynnöt, työpaikkailmoitukset, työkokeilumahdollisuudet ja palkkatukipaikat ohjautuvat aina TE-toimiston käsiteltäviksi.  
 • Palkkatuen hakeminen kuntakokeilun aikana 
  • Kuntakokeilun aikana palkkatuen hakemisessa kannattaa huomioida, että palkkatuella rekrytoitava henkilö voi olla joko TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakas samalla alueella. Jos työnantaja esimerkiksi rekrytoi kaksi henkilöä palkkatuella, toinen voi olla TE-toimiston asiakas ja toinen kuntakokeilun asiakas.Palkkatukea saavan työntekijän vastuulla selvittää.
  • Palkkatukea kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista, sillä työnantajan pitää saada myönteinen palkkatukipäätös ennen kuin työntekijä voi aloittaa palkkatuetussa työssä. 

 

TYÖLLISYYSKOORDINAATTORI APUNASI:

Työllisyyskoordinaattorin tehtävänä Kannuksessa on toimia yritysasiakkaiden apuna tarjoten ohjausta, neuvontaa ja apua joustavasti, paikallisesti ja nopeasti.

Tavoitteena on:

 • Kartoittaa kannuslaisten yritysten työntekijätarpeita; avoimia työpaikkoja, piilotyöpaikkoja, palkkatukipaikkoja, oppisopimuspaikkoja, työkokeilupaikkoja, harjoittelupaikkoja, TET-paikkoja
 • Etsiä työntekijätarpeisiin sopivia työntekijöitä
 • Auttaa työntekijätilanteisiin liittyvän byrokratian kanssa selvittää tukimahdollisuuksia työllistämiseen, neuvoa ja auttaa erilaisten työllistämiseen liittyvien hakemusten teossa, toimittaa papereita eteenpäin, toimia linkkinä eri viranomaistahoihin, seurata työkokeilujen, harjoittelujen ja työllistymisen etenemistä
 • Kartoittaa työntekijöiden osaamistarpeita ja selvittää täydennys-, lisä- tai rekrykoulutuksia työnantajan avuksi
 • Jakaa yrittäjille tietoa työllistämiseen liittyen
 • Mahdollistaa yhteistyötä!

 

OTA YHTEYTTÄ MATALALLA KYNNYKSELLÄ!!

Laura Korhonen

Työllisyyskoordinaattori

Asematie 1

69100 Kannus

laura.korhonen@kannus.fi

044-4745241