Yksinyrittäjän koronatuen hakeminen

Hakulomake julkaistaan Kannuksen verkkosivuilla torstaina 16.4.2020.

Täytä hakemus ja lähetä se liitteineen:

Sähköpostilla: kannus.kaupunki@kannus.fi,

Postitse: Kannuksen kaupunki, PL 42, 69100 Kannus

tai viraston oven edessä olevaan postilaatikkoon suljetussa kirjekuoressa.

Viimeinen hakupäivä on 31.8.2020.

Sähköiseen hakemukseen tarvittavat tiedot (TEM):

  • Hakijan perustiedot
  • Toiminnan kuvaus
  • Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
  • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen).

Hakemukseen jätettävät liitteet ovat seuraavat:

Tarvittavat sähköiset dokumentit esimerkiksi .pdf -muodossa,

  • Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020.

Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Mitä ehtoja tuella on? Miten niitä arvioidaan?

  • Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.
  • Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.
  • Yksinyrittäjällä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa oleva. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla hyväksyttynä ennen kuin laittaa hakemuksen.

Lisää tarkentavia tietoja Yksinyrittäjäntuen hakemusehdoista löytyy TEM sivuilta: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista