YritysKannus uutiskirje Helmikuu

Helmikuinen tervehdys YritysKannuksesta sinulle yrittäjä!
 
Olemme palaamassa pikku hiljaa normaalimpaan aikaan. Rajoitukset ovat osittain poistuneet ja toivottavasti viimeisetkin lähiaikoina. Aika on ollut yrittäjille raskasta, mutta hienoa huomata miten Kannuksessa yrittäjät ovat venyneet ja selvinneet tästäkin ilman toivon menettämistä.
 
Kannus on alkanut kiinnostamaan yrittäjiä ja olemme saamassa tänne lisää työpaikkoja nykyisten ja kansainvälisen Kannukseen sijoittuneen yrityksen kautta ja uusien yritysten myötä. Mukava huomata että Kannuslaiset yrittäjät ovat kiinnostuneita tekemään investointeja omaan kuntaan. 
 
YritysKannuksessa toivomme yrittäjien yhteydenottoja meille, yritämme auttaa teitä investoinneissa, tilaratkaisuissa, yrityksen perustamisessa, koulutuksissa, hankkeissa ja monissa muissa asioissa. Ei niin pientä asiaa, ettei voi ottaa yhteyttä! 
Tulemme mielellämme käymään yrityksessänne tai voit tulla käymään kaupunginvirastolla jututtamassa!
 
Muutamia tiedotettavia asioita:
 
• Suunnitteletko tilojen rakentamista?
Uusien tilojen rakentamiseen on kiinnostusta muutamilla yrittäjillä Raonhaan alueelle Kajaanintien varteen. Hankkeeseen olisi mahdollista lähteä mukaan. Soittele meille niin kerromme lisää!
 
• Onko sinulla ylimääräistä liike-, teollisuus-, toimi- tai toimistotilaa, tai tarvitsetko tiloja?
Meille voit ilmoittaa niistä niin laitamme ne  näkyviin Kaupungin toimitilarekisteriin, josta löytyvät helposti.
https://yritys.kannus.fi/toimitilat-ja-tontit/toimitilarekisteri
 
• Toimitilarakentamisen yhteistyövaihtoehtoja
YritysKannus voi olla osarahoittajana tai rakentajana yritysten toimitilahankkeissa seuraavasti.
 
YritysKannus voi osarahoittaa toimitilahankkeita myöntämällä lainaa seuraavin ehdoin:
- lainamäärä yhtä hanketta kohti 1/3 hankkeen kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 300 000 euroa
- lainamääräehdosta 1/3 hankkeen kokonaiskustannuksista voidaan poiketa perustellusta syystä 
 
YritysKannus voi rakentaa toimitiloja yrityksille lunastusperiaatteella seuraavin ehdoin:
- yritys sitoutuu lunastamaan tilat enintään 15 vuoden kuluessa ja pitämään kotipaikkana Kannusta.
 
Kehittämislaina
- yrityskohtainen lainamäärä enintään 30 000 euroa 
- laina-aika enintään 3 vuotta 
 
• Siltarahoitus
Siltarahoituksella tarkoitetaan käyttöpääomalainaa, jolla paikataan yrityksen käyttöpääoman tarvetta avustuksen myöntäjän myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen maksatuksen välisenä aikana. Siltarahoituksen maksamisen edellytyksenä on voimassa oleva myönteinen avustuspäätös. Tämän vuoksi siltarahoitusta koskeva päätös tehdään aina vasta, kun avustuspäätös on tehty. Myönnettävän lainan määrä voi olla enintään 70 % maksamatta olevan avustuksen määrästä. 
 
Tarkemmat ehdot näistä saat ottamalla yhteyttä YritysKannukseen
 
            Yhteistyöterveisin 
            YritysKannus Oy
 
            Pauli Haaponiemi 0400700666   pauli.haaponiemi@kannus.fi
 
            Ville Honkala       044474523     ville.honkala@kannus.fi